Wij zijn door priveomstandigheden gesloten van donderdag 20 juni tot en met dinsdag 25 juni. Bestelling kunnen wel gewoon gedaan worden in deze periode, maar worden op woensdag 26 juni verwerkt. Excuses voor het ongemak.
Winkelwagen
0 producten • €0,00
Winkelwagen

Privacy Policy / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Original Car Parts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Original Car Parts zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.


Original Car Parts gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Original Car Parts zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
  • Als u bij Original Car Parts een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens opgeslagen worden, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.


1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wet op de bescherming van persoonsgegevens gegevens is ORIGINAL CAR PARTS®. Contactpersoon voor zaken m.b.t. de wet op de bescherming van persoonsgegevens is de heer Omar Saadi. Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens of als u gebruik wilt maken van de hierin beschreven rechtsmiddelen, kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Uiteraard kunt u gebruik maken van het aanbod van ORIGINAL CAR PARTS®, zonder de verplichting tot het invoeren van persoonsgegevens. Hierbij worden alleen toegangsgegevens zonder relatie naar personen (zoals naam van de internetprovider, de gebruikte browser, de pagina waar u zoek naar het aanbod of de naam van het aangevraagde bestand) verzameld; het herleiden naar uw persoon is hierbij niet mogelijk. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van ons aanbod.

2. Geen toestemming door gebruik

Uitgangspunt voor het gebruik van uw gegevens zijn altijd de geldende wettelijke bepalingen, vooral de wet op de bescherming van persoonsgegevens en de wet op de telecommunicatie. Voor zover gegevens worden verzameld voor een doel waarvoor uw toestemming noodzakelijk is, wordt altijd om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd. U kunt eenmaal gegeven toestemming altijd voor gebruik in de toekomst herroepen en/of toekomstig gebruik van uw gegevens uitsluiten. Uw registratie, het gebruik van de diensten of het kennis nemen van deze verklaring, vormen geen vervanging voor uw toestemmingsverklaring.


3. Gebruik van uw gegevens

Hierna worden de mogelijkheden voor het gebruik van uw gegevens kort beschreven.


1. Verzamelen van gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld, als u een bestelling plaatst, als u een e-mail stuurt of als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief; hierbij worden persoonsgegevens en de noodzakelijke gegevens voor de afwikkeling verzameld. Van deze gegevens zijn alleen de gegevens verplicht, die noodzakelijk zijn in het kader van de contractverhoudingen. Gebruikt u functies herhaaldelijk, dan verzamelt ORIGINAL CAR PARTS® automatisch technische informatie in de serverlogs die worden verstrekt door uw browser. Hierbij gaat het vooral om gegevens, die in zogenaamde cookies (zie paragraaf "Cookies") zijn vastgelegd en nodig zijn voor servicefuncties.


2. Verwerking en gebruik van gegevens

ORIGINAL CAR PARTS® gebruikt de verzamelde gegevens voor drie doeleinden, waarbij niet alle gegevens daadwerkelijk voor alle doeleinden worden gebruikt:

1. De gegevens m.b.t. uw persoonlijk account en uw adres (bestandsgegevens) worden als basis en voor de afwikkeling van de bestellingen gebruikt en garantie. 

2. De gegevens m.b.t. het gebruik door u van individuele aanbiedingen (gebruiksgegevens) gebruiken we voor de technische afwikkeling van de gebruiksservice (bijvoorbeeld een nieuwsbrief). Het is hierbij mogelijk dat voor afstemmingsdoeleinden gebruiksgegevens m.b.t. verschillende services worden samengebracht.

3. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres voor onze eigen reclameactiviteiten gebruikt, tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. 


3. Doorgeven van gegevens aan derden

ORIGINAL CAR PARTS® geeft uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden, als:

1. Het doorgeven noodzakelijk is voor de uitvoering of afrekening van een bestelling, vooral als derden deze gegevens nodig hebben voor de afwikkelingen van de contractverhoudingen (bijvoorbeeld creditcardbedrijf of betaal providers; hierbij worden alleen de gegevens aan derden doorgegeven die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening).

2. Voor zover er sprake is van een gerechtvaardigde interesse van onze zijde, worden in individuele gevallen persoonlijke gegevens binnen de wettelijk toegestane grenzen doorgegeven aan bevoegde derden, die eventueel nodig zijn voor de controle van de geldigheid van de ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld creditcardgegevens, bankrekeningen, etc.) en kredietwaardigheid. Hierbij worden gegevens alleen doorgegeven aan de instanties die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling. In dit kader zijn dit eventueel de opgegeven bank en de volgende ondernemingen, waarmee ORIGINAL CAR PARTS® samenwerkt:

Logistieke ondernemingen (bijvoorbeeld postbezorging)
3. ORIGINAL CAR PARTS® zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4. In het kader van de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen bovendien wettelijke instanties eventueel bij ons gegevens opvragen, die zij nodig hebben voor hun wettelijke taken, bijvoorbeeld in het kader van strafvervolging. 

5. Wissen van gegevens 

Voor zover uw gegevens niet meer nodig zijn voor de eerder genoemde doeleinden, inclusief het afrekenen, worden ze gewist. Houd er rekening mee dat bij elke wisprocedure de gegevens eerst worden geblokkeerd en pas met enige vertraging definitief worden gewist, om het onbedoeld wissen of evt. opzettelijke benadeling te voorkomen. Om technische redenen, worden gegevens evt. in back-ups of mirrors van services gedupliceerd. Dergelijke kopieën worden eveneens pas met een technisch vastgelegde vertraging gewist. Overigens bestaat in het kader van het handels- en belastingrecht ook de plicht bepaalde gegevens m.b.t. afgewikkelde transacties gedurende een bepaalde tijd te bewaren.


4. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Original Car Parts gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Original Car Parts geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Original Car Parts, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

5. Informatieplicht

Vanzelfsprekend heeft u op elk moment het recht ORIGINAL CAR PARTS® te vragen om informatie m.b.t. de van u opgeslagen gegevens, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Voor zover u geregistreerd bent, bevinden de gegevens zich in uw gebruikersaccount en kunnen daar ook worden vrijgegeven, geblokkeerd of gewist. Houd er rekening mee dat offline opgeslagen gegevens pas worden gewist, als ze niet meer nodig zijn voor het afwikkelen van de contractverhoudingen. Voor zover u niet bent geregistreerd, kunt u ons een e-mail met de aanvraag sturen via het contactformulier. Wilt u dat we uw gebruikersaccount in z'n geheel wissen, stuurt u ons dan een e-mail via het contactformulier (net als in de paragraaf "Wissen van gegevens").


6. Nieuwsbrief en reclame / herroepen van toestemmingsverklaring

Mocht u in het kader van het aanbod van ORIGINAL CAR PARTS® toestemming hebben gegeven voor toezending van de nieuwsbrief of reclame, kunt u deze op elk moment voor de toekomst herroepen. Graag voor het herroepen van uw toestemming gebruik maken van ons contactformulier.


7. Gegevensbeveiliging

ORIGINAL CAR PARTS® spant zich doorlopend in, om uw gegevens tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik of vernietiging te beschermen. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers, die noodzakelijkerwijs inzicht moeten hebben in uw gegevens, om hun functie goed te kunnen uitvoeren en u aanbiedingen en producten zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Gevoelige gegevens worden via het SSL-proces doorgegeven aan ORIGINAL CAR PARTS®. Bij geregistreerde klanten is de toegang tot het gebruikersaccount alleen mogelijk na invoer van de gebruikersnaam en het wachtwoord; we vragen u daarom de toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor derden. Ook moet u het venster van uw browser na elk gebruik waar u voor gebruikmaking van het aanbod van ORIGINAL CAR PARTS® in bent aangemeld volledig sluiten, voordat u een andere pagina opent, vooral als u uw computer samen met anderen gebruikt, andere personen toegang hebben tot de computer of als u gebruik maakt van een openbare internetaansluiting.


8. Analysediensten 

Op dit moment gebruikte analysediensten:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie vastgelegde informatie m.b.t. van uw gebruik van deze website, worden doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anoniem op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag voor de Europese ruimte eerst afgekort. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages te maken m.b.t. de website-activiteiten en als resultaat hiervan met het gebruik van de website en internetgebruik verbonden diensten te leveren aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door de betreffende instelling in uw browser verhinderen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten.

Bovendien kunt u het opslaan van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de onderstaande link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens van Google Analytics


9. Gebruik van plugins

Bij het aanbod van ORIGINAL CAR PARTS® worden ook zogenaamde plugins gebruikt. Roept u een dergelijke met een plugin voorziene internetpagina van ORIGINAL CAR PARTS® op, wordt een verbinding gemaakt met de betreffende plugin-aanbieder en wordt de plugin na een melding aan uw browser weergegeven op de internetpagina. Hierdoor wordt aan de server van de plugin-aanbieder doorgegeven, welke van onze internetpagina's u heeft bezocht. Bent u hierbij als lid bij deze plugin-aanbieder geregistreerd, is het mogelijk deze informatie toe te wijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plugin-functies (bijv. klikken op een "knop", weergeven van een opmerking) wordt ook deze informatie eventueel aan uw gebruikersaccount toegewezen, wat u echter door uitloggen voor gebruik van de plugin kunt verhinderen.

Meer informatie m.b.t. de verzamelde gegevens en de mogelijkheid het verzamelen en gebruik en de mogelijkheden voor het beschermen van uw privésfeer, kunt u vinden in de verklaringen voor de bescherming van persoonsgegevens van de betreffende aanbieder, die door een koppeling na het opgeven hiervan kan worden ingezien.


Op dit moment gebruikte plugin-diensten en overige diensten: 


facebook.com
Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto
CA 94304
USA

Verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens van Facebook 

Google+
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA

Verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens van Google+ 

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066
USA

Hier geldt de verklaring voor de bescherming persoonsgegevens van Google 

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900San Francisco, CA 94103, USA

Verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens van Twitter 


10. Klacht indienen
Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.